Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boelsites.

2. Bestellingen

2.1. Bestellingen worden geplaatst via de website van Boelsites of telefonisch. 2.2. Boelsites behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of onder bepaalde voorwaarden te accepteren.

3. Prijzen en Betalingen

3.1. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. 3.2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden aangeboden op de website. 3.3. Boelsites behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

4. Levering

4.1. Boelsites streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en niet gegarandeerd. 4.2. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

5. Retourneren en Annuleringen

5.1. Klanten hebben het recht om een bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits het product in originele staat verkeert. 5.2. Voorafgaand aan het retourneren dient de klant Boelsites op de hoogte te stellen en instructies te ontvangen voor het retourproces. 5.3. Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van retournering, tenzij er sprake is van gebreken. 5.4. Annulering van een bestelling is mogelijk zolang deze nog niet is verzonden. Neem contact op met de klantenservice voor assistentie.

6. Garantie en Reparaties

6.1. Producten zijn onderhevig aan de geldende garantievoorwaarden zoals vermeld op de website. 6.2. Voor reparaties buiten de garantieperiode biedt Boelsites een reparatieservice aan tegen betaling. 6.3. Klanten dienen contact op te nemen met de klantenservice voor het aanmelden van garantieclaims en reparaties.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Boelsites is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 7.2. De aansprakelijkheid van Boelsites is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

8. Privacy

8.1. Boelsites respecteert de privacy van haar klanten en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 8.2. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1. Op alle overeenkomsten en geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen tussen Boelsites en de klant worden bij voorkeur in der minne opgelost. Indien nodig wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

10. Wijzigingen

10.1. Boelsites behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 10.2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen na de datum van wijziging.

Door een bestelling te plaatsen bij Boelsites ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Winkelwagen