Garantie voorwaarden Dierboel zelfreinigende kattenbak

Artikel 1: Duur van de garantie

 1. De garantieperiode voor de Automatische Kattenbak bedraagt het gekozen aantal vanaf de datum van aankoop. Het originele aankoopbewijs dient als bewijs van aankoopdatum.

Artikel 2: Omvang van de garantie

 1. De garantie dekt alle fabricage- en materiaalfouten van het product.
 2. De garantie is alleen van toepassing op normaal huishoudelijk gebruik van het product.

Artikel 3: Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op:

 1. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid, of ongevallen.
 2. Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-officiële accessoires of onderdelen.
 3. Schade door normale slijtage.
 4. Producten die zijn geopend of gerepareerd door niet-geautoriseerde personen.
 5. Schade als gevolg van verkeerde reiniging of onderhoud.
 6. Schade door externe oorzaken zoals overstromingen, blikseminslag, en natuurrampen.

Artikel 4: Garantieclaims

 1. Voor garantieclaims moet het product, samen met het originele aankoopbewijs, worden teruggestuurd naar ons adres. Meld dit vooraf bij ons via Whatsapp (0649722907) of via mail (contact@dierboel.nl
 2. Indien het product binnen de garantieperiode defect raakt en aan de garantievoorwaarden voldoet, zal het product kosteloos worden gerepareerd, vervangen of het geld terug worden gestort.

Artikel 5: Overige rechten

 1. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade of verlies dat direct of indirect verband houdt met het product.

Artikel 7: Wijzigingen

 1. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de specificaties van het product zonder voorafgaande kennisgeving.
Winkelwagen